privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การใช้งานเว็บไซต์เราจะถือว่าคุณมีความยินยอมหรือได้อนุญาตที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เราเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราบริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่ดี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ที่คุณได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยินยอมบนเว็บไซต์เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์
เราใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL)เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินและการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสำคัญต่างๆเช่นข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากคุณ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ
การจัดส่งอีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ

เว็บไซต์ www.ocean-skin.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆที่คุณให้ในขณะที่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและยอมรับความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับ เนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้
เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

นโยบายการคืนของ

คุณสามารถทำการคืนสินค้าได้ในกรณีสินค้าชำรุดและเสียหายเท่านั้น ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า.
หลังจากดำเนินการส่งสินค้าคืนบริษัทและทางบริษัทได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าภายในเวลา 7 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีอื่นๆ